Tính năng Đăng Nhập đã được sửa lỗi, vui lòng Đăng Nhập để trải nghiệm tính năng.

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Devil And Devil
140K 3 131

Devil And Devil

Truyện tranh Thôn Phệ Tinh Không
248K 11 1,553

Thôn Phệ Tinh Không

Truyện tranh Atlantid
6K 4 11

Atlantid

Truyện tranh Orange
99K 33 272

Orange

Truyện tranh Kodomo No Jikan
138K 19 338

Kodomo No Jikan

Truyện tranh 300
12K 6 11

300

Truyện tranh Rolan The Forgotten King
13K 9 85

Rolan The Forgotten King

Truyện tranh Boku No Shiru Anata No Hanashi
24K 16 81

Boku No Shiru Anata No Hanashi

Truyện tranh Becchin To Mandara
17K 5 29

Becchin To Mandara

Truyện tranh K - The First
45K 4 140

K - The First

Truyện tranh Cây Bút Thần Kỳ
47K 5 19

Cây Bút Thần Kỳ

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện
156K 21 630

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện

Truyện tranh The Horror Mansion
62K 10 58

The Horror Mansion

Truyện tranh Long Thần
13K 16 16

Long Thần

Truyện tranh Sengoku Armors
44K 3 117

Sengoku Armors

Truyện tranh Sarashi Asobi
13K 2 28

Sarashi Asobi

Truyện tranh Monster X Monster
105K 16 215

Monster X Monster

Truyện tranh Tử Vong Hồi
294K 8 285

Tử Vong Hồi

Truyện tranh Hạch Lực Đột Phá
128K 7 403

Hạch Lực Đột Phá

Truyện tranh Bạn Trai Tui
131K 11 419

Bạn Trai Tui

Truyện tranh Chiến Phổ
29K 30 27

Chiến Phổ

Truyện tranh Vương Giả Du Hí
22K 0 54

Vương Giả Du Hí

Truyện tranh Cửu Vĩ Hồ Ly Ngoại Truyện Hokage Đệ Thất
703K 138 553

Cửu Vĩ Hồ Ly Ngoại Truyện Hokage Đệ Thất

Truyện tranh Anh Hùng Xạ Điêu
199K 5 152

Anh Hùng Xạ Điêu

Truyện tranh Thoát Cốt Hương
11K 8 64

Thoát Cốt Hương

Truyện tranh Thần Hoàng
29K 3 135

Thần Hoàng

Truyện tranh Thú Nuôi Của Tôi Là Satan
69K 28 405

Thú Nuôi Của Tôi Là Satan

Truyện tranh Cửu Tinh Vô Song
14K 19 43

Cửu Tinh Vô Song

Truyện tranh Desutoro 246
23K 5 78

Desutoro 246

Truyện tranh Hôi Phi Yên Diệt
12K 1 41

Hôi Phi Yên Diệt

Truyện tranh Diamond Beat
6K 9 17

Diamond Beat

Truyện tranh Dong Binh Thiên Hạ
104K 6 74

Dong Binh Thiên Hạ

Truyện tranh Cổ Long Quần Hiệp Truyện
142K 1 167

Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Truyện tranh Liệp Sát Vương Tọa
27K 4 112

Liệp Sát Vương Tọa

Truyện tranh Thiên Chi Vương Nữ
7K 7 65

Thiên Chi Vương Nữ

Truyện tranh Hoa Phi Hoa
46K 61 43

Hoa Phi Hoa